K-3D

K-3D 0.8

Miễn phí
K-3D là người tự do như ở trong tự do 3D làm mẫu và hoạt hình phần mềm
Người dùng đánh giá
3.6  (5 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
0.8 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Timothy M. Shead
K-3D là người tự do như ở trong tự do 3D làm mẫu và hoạt hình phần mềm. Nó kết hợp những linh hoạt bổ sung với một cách thức hiển thị đường ống dẫn kiến trúc, làm K-3D một linh hoạt và quyền lực cụ cho nghệ sĩ.
K-3D's diện dùng nền tảng của bạn là nhìn và cảm thấy, và nó phù hợp với những ứng dụng của cô đã biết. Mới nghệ sĩ sẽ tìm K-3D dễ dàng để hiểu, và những người chuyên nghiệp cảm giác như ở nhà. K-3D đó là trực giác mạnh mẽ, phù hợp, và discoverable.
Thông tin được cập nhật vào: